top of page

Internasjonale forhold

Velkommen til vår guide om skifteoppgjør i internasjonale ekteskap. I denne guiden vil vi gi deg verdifull informasjon om prosessen, rettighetene og utfordringene ved skifteoppgjør i internasjonale ekteskap. Denne guiden vil hjelpe deg med å navigere gjennom de juridiske og praktiske aspektene ved skifteoppgjør i internasjonale ekteskap.

Les mer om

Forståelse av internasjonale ekteskap

Internasjonale ekteskap er ekteskap der ektefellene har forskjellige nasjonaliteter eller kommer fra forskjellige land. Disse ekteskapene kan være berikende og spennende, men de kan også presentere unike utfordringer som må håndteres grundig. Det er viktig å være klar over at hvert land har sine egne lover og regler når det gjelder internasjonale ekteskap, og det er derfor avgjørende å skaffe seg relevant informasjon og profesjonell veiledning.

Internasjonale ekteskap - en økende trend

Internasjonale ekteskap blir stadig mer vanlig. Dette kan være situasjoner hvor ektefeller gifter seg i ett land, flytter til et annet og skiller seg i et tredje. Slike situasjoner kan føre til et bredt spekter av juridiske spørsmål som krever spesialisert håndtering.

Forståelse
Internasjonale ekteskap - økende trend

Lovvalg

Hvilken lands rett skal anvendes?

Selv om saken kan anlegges i Norge, betyr ikke dette at tvisten reguleres av norsk rett. I henhold til norsk internasjonal privatrett er hovedregelen at det økonomiske oppgjøret i et internasjonalt ekteskap skal avgjøres etter loven i det landet der ektefellene hadde sin første felles domisil. Felles domisil innebærer i prinsippet at ektefellene må ha hatt samme bopel. Praksisen viser at loven i det landet der ektefellene først hadde felles bopel vil avgjøre det økonomiske oppgjøret ved samlivsbruddet.

Det er også anerkjent at ektefeller har visse muligheter til å avvike fra domisilprinsippet ved å inngå avtaler om formuesforhold. Hvis for eksempel en ektepakt blir inngått i Norge, selv om ektefellene hadde sin første felles domisil i Frankrike, kan det godt være at en norsk domstol vil legge til grunn at norsk rett skal regulere det økonomiske oppgjøret ved skilsmissen.

Omfanget av adgangen til å inngå slike avtaler og konsekvensene av dem er komplekse juridiske spørsmål. Spørsmålet om lovvalg må uansett avgjøres ut fra de konkrete omstendighetene som gjelder i den aktuelle saken.

Det kan også være tilfeller der lovvalg ikke følger domisilprinsippet av andre grunner enn at ektefellene har avtalt det. Det kan for eksempel være tilfeller der avgjørende domstol konkluderer med at utenlandsk rett ikke er aktuelt på grunn av såkalte "ordre public"-reservasjoner. Ordre public er en reservasjon mot å anvende utenlandsk rett som strider mot norsk rettstradisjon. En norsk domstol vil for eksempel sannsynligvis ikke anerkjenne flerkoneri eller tvangsekteskap, selv om dette er tillatt i henhold til loven i det aktuelle landet.

Lovvalg

Verneting

Hvilken lands domstol har myndighet til å avgjøre en sak?

Vernetingsspørsmålet handler om hvilken lands domstol som har myndighet til å avgjøre en gitt tvist. Dette kan bli komplisert i situasjoner hvor flere land er involvert. For eksempel kan en norsk domstol finne seg myndig til å avgjøre en tvist, men komme til at det er fransk rett som skal legges til grunn.

For internasjonale saker, må det vurderes om saken har "tilstrekkelig tilknytning" til Norge. Dette betyr ikke at tilknytningen til et annet land ikke kan være sterkere; det vurderes konkret og hensyntar blant annet hvor ektefellene har bodd.

Eksempel: Ektepakt i Frankrike

La oss si at et ektepar inngikk en ektepakt i Frankrike. Selv om en norsk domstol kanskje har jurisdiksjon til å høre saken, kan det være at fransk rett skal legges til grunn for avgjørelsen. Dette illustrerer hvordan vernetingsspørsmålet og lovvalgsspørsmålet er adskilt og skal vurderes uavhengig av hverandre.

Verneting

Økonomisk oppgjør i internasjonale skilsmisser

Det økonomiske oppgjøret i internasjonale skilsmisser handler om hvordan verdiene og eiendelene skal deles. Dette kan være ekstremt komplekst, spesielt når det inkluderer internasjonale eiendommer, bankkontoer, investeringer og andre eiendeler som er spredt over forskjellige jurisdiksjoner.

Hvordan navigere ved internasjonal skilsmisse

 

Riktig juridisk veiledning

Å søke juridisk hjelp fra en advokat som spesialiserer seg på internasjonale familierettsaker kan være essensielt.

Forståelse av lovvalg

Å forstå hvilke lover som vil bli anvendt i din situasjon kan ha betydelig innvirkning på utfallet.

Vurder mediasjon

Vurder muligheten for mediasjon som et alternativ til rettssak, spesielt når tverrnasjonale interesser er involvert.

Forbered dokumentasjon

Samle alle nødvendige dokumenter som gjelder eiendeler, inntekt, og gjeld på forhånd.

Økonomisk oppgjør

Oppsummering

Skilsmissesoppgjøret i internasjonale ekteskap er et sammensatt og ofte utfordrende område. Den økende trenden av internasjonale ekteskap har gjort denne tematikken enda mer relevant. Ved hjelp av ekspertveiledning og nøye planlegging, kan par navigere gjennom de komplekse spørsmålene som oppstår i et internasjonalt skilsmissesoppgjør. Å være klar over vernetingsspørsmålet og lovvalgsspørsmålet er essensielt for en rettferdig prosess. Bruk av en advokat med ekspertise kan spare deg for økonomiske tap i fremtiden.

Oppsummering
bottom of page