top of page

Maler og eksempler

I løpet av livet er det mange viktige avgjørelser som skal tas, men få er like avgjørende som avgjørelsen om hvordan ens verdier og eiendeler skal fordeles etter døden. Et testament kan virke som en utfordrende oppgave å sette sammen, men med riktig mal og veiledning kan prosessen være enklere enn man tror. I denne delen vil vi vise deg noen eksempler på hvordan et testament kan se ut.

Eksempel på et testament

Testamentet starter alltid med testators identifikasjon. Dette inkluderer fullt navn, fødselsnummer og opplysninger om eventuelle livsarvinger.

Testament

 

Undertegnede XX, fnr. 000000 00000 som har / ikke har livsarvinger bestemmer følgende om det jeg etterlater meg:

Deretter følger en klar beskrivelse av hvordan eiendeler og verdier skal fordeles:

Min leilighet skal arves av AA, født 11.11.11, adresse YYY. Kontanter og innestående på min bankkonto skal arves av BB, født 22.02.22, adresse ZZZ. Alt jeg for øvrig etterlater meg, herunder innbo i min leilighet, skal deles likt mellom CC og DD.

Det er også viktig å definere juridiske vilkår, som for eksempel særeie:

Alt CC og DD arver etter meg, skal være deres særeie.

Testamentet avsluttes med sted, dato og underskrift fra testator:

Sted, dato

XX (underskrift)

Det er også nødvendig med to vitner som er til stede under signeringen av testamentet, og som kan bekrefte testators vilje og tilstand:
 

Undertegnede spesielt tilkalte vitner, som er godtatt av NN som testamentsvitner, bekrefter...

Eksempel på gjensidig testament for samboere

Testamentet begynner med en klar identifikasjon av partene involvert:

Gjensidig testament

 

Undertegnede AA fnr. 000000 00000, og BB fnr. 111111 11111, som er samboere...

Det fortsetter med en beskrivelse av hvordan eiendelene skal fordeles:

Den av oss som lever lengst skal arve den andre. Gjenlevende skal få arven...

Til slutt er det viktig med signaturer fra begge parter, samt vitner:

Sted, dato
(Underskrifter av AA og BB)
Undertegnede spesielt tilkalte vitner...

Viktige punkter å huske på

1. Særkullsbarn

Hvis en eller begge parter har barn fra tidligere forhold, er det viktig å huske på pliktdelsarven. Det anbefales da sterkt å søke juridisk råd.

2. Livssituasjon

Testamentet kan ha spesielle vilkår, f.eks. at partene må bo sammen når den første parten dør osv.

3. Juridisk gyldighet

Som alltid, når det gjelder juridiske dokumenter, er det anbefalt å konsultere en advokat for å sikre at testamentet er gyldig og i tråd med gjeldende lovverk.

Eksempel på gjensidig testament for ektefeller

Vi starter med identifikasjon av partene:

Gjensidig testament

 

Undertegnede AA fnr. 000000 00000, og BB fnr. 111111 11111 skal arve hverandre.

Deretter beskrives fordelingen av eiendeler etter lengstlevendes bortgang:

Når lengstlevende er død, skal vår leilighet eller dens verdi arves av XX...

Til slutt, signaturer fra både ektefeller og vitner:

Sted, dato
(Underskrifter av AA og BB)
Undertegnede spesielt tilkalte vitner...

Viktige ting å merke seg

1. Særkullsbarn

Dersom en eller begge ektefeller har barn fra tidligere forhold, er det viktig å huske på pliktdelsarven. Ved særkullsbarn anbefales det sterkt å søke juridisk veiledning før man setter opp et testament.

2. Tilpasning

Husk at dette er en mal. Hver families situasjon kan variere, og det er derfor viktig å tilpasse testamentet etter egne behov og ønsker.

3. Juridisk gyldighet

Som med alle juridiske dokumenter, er det viktig å sikre at testamentet er i tråd med gjeldende lover og regler. Å konsultere en advokat kan gi ytterligere trygghet i denne prosessen.

bottom of page