top of page

Skifteoppgjør

En komplett guide til skifteoppgjør ved dødsfall og samlivsbrudd

Skifteoppgjør dødsfall og samlivsbrudd kan være en komplisert prosess. Derfor har vi laget denne omfattende guiden for å hjelpe deg gjennom prosessen.
 

Deling av Felles Eiendeler

Når det kommer til deling av felles eiendeler, vil disse normalt fordeles likt mellom partene. Det er imidlertid viktig å merke seg at det kan være unntak basert på ekteskapsloven eller særeieavtaler.

Deling av Felles Gjeld

Det samme prinsippet gjelder for felles gjeld. Partene har som utgangspunkt et likt ansvar for å betale felles gjeld, men det er mulig å avtale en annen fordeling.

Verditakst

Verditakst er en viktig del av et skifteoppgjør ved skilsmisse. Verditaksten skal gi en nøyaktig vurdering av verdien på eiendelene som skal fordeles.

Hvordan gjennomføre et skifteoppgjør

Et skifteoppgjør kan gjennomføres på to måter: privat skifte eller offentlig skifte.

Privat Skifte

Ved et privat skifte, avtaler partene selv hvordan eiendelene og gjelden skal fordeles. Dette kan gjøres uten bistand fra en advokat, men mange finner det nyttig å ha juridisk veiledning for å sikre en rettferdig fordeling.

Offentlig Skifte

Hvis partene ikke klarer å bli enige om en fordeling, vil saken gå til offentlig skifte. Dette innebærer at en skifterett vil avgjøre fordelingen av eiendelene og gjelden.

Konklusjon

Skifteoppgjør ved skilsmisse kan være en komplisert prosess. Det er viktig å ha en grundig forståelse av prosessen og kjenne til dine rettigheter og forpliktelser. Husk at juridisk rådgivning alltid er tilgjengelig for å hjelpe deg gjennom prosessen.

Innholdet på disse nettsidene er kun ment som informasjon og ikke som juridisk rådgivning. Hvis du har behov for rådgivning eller assistanse i en spesifikk sak, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

bottom of page